Borodycz
 

Operaty

Sporządzamy operaty szacunkowe

Wystawiane przez naszych rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe, sporządzane są zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi. Dokument wygląda przejrzyście i estetycznie, dzięki czemu możliwa jest jednoznaczna interpretacja. Przeprowadzamy stale analizy rynku, dlatego proponujemy fachowe porady z zakresu nieruchomości, które odpowiadają panującym trendom.

Profesjonalna wycena mienia

Każdy operat szacunkowy zawiera:

 • typ nieruchomości i zakresu wyceny,
 • cel wyceny,
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
 • ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Rzeczoznawcy majątkowi wykonują operaty szacunkowe dla dowolnego celu:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego,
 • dla potrzeb księgowych: amortyzacji środków trwałych, aportu,
 • wyceny mienia zabużańskiego,
 • postępowania skarbowo – podatkowego,
 • postępowania spadkowego,
 • podziału majątku,
 • ustalenia ceny sprzedaży – negocjacji,
 • ubezpieczenia,
 • ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, służebności przesyłu,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich i tzw. opłaty planistycznej.

operat